Prezentare

Asociaţia „Casa căutătorului de aur” s-a înfiinţat în luna mai 2015, având sediul în casa lui moş Ioan Cătălina – sat Stănija, comuna Buceş, nr. 99 A, judeţul Hunedoara, la cca. 7 km de centrul comunei Buceş.

Activitatea principală a asociaţiei este cea de promovare turistică a fostei zone miniere Stănija şi a obiectivelor adiacente acesteia, precum şi a întregului potenţial turistic din Ţara Zarandului.

Vedere generală curte

Pentru a menţine vie amintirea mineritului şi aurăritului de odinioară, membrii Asociaţiei „Casa căutătorului de aur” vor oferi lecţii de istorie a mineritului, avându-l în mijlocul lor pe moş Ioan Cătălina şi „laboratorul” său.

Istoricul mineritului în zona Stănija începe încă din Antichitate şi durează până spre mijlocul secolului al XX-lea, continuând apoi la o intensitate mai mică. În acest sens, există dovezi (pive de piatră, galerii săpate cu dalta, galerii înguste cu tavan înalt sau galerii săpate la sfârşitul secolului al XX-lea, halde de steril, reminiscenţe ale instalaţiilor de şteampare).

Meşteşugul căutării aurului este atracţia principală pentru turiştii români şi străini aflaţi pe meleaguri zărăndene. Moş Ioan Cătălina este considerat ultimul „căutător” de aur din România, fiind singurul autorizat din ultimii ani. Acesta a perpetuat tradiţia moştenită de la bunicul său, extrăgând aur din minereul adunat de pe pâraiele ce străbat satul Stănija (Tisa, Maliţa etc.), cu utilaje proprii, într-un laborator dotat cu unelte şi echipamente necesare.

Membrii Asociaţiei „Casa căutătorului de aur” vor ghida grupurile de turişti şi către alte obiective turistice: cascada Săritoarea, situată la cca. 600 m amonte faţă de sediul asociaţiei, gurile de mină ale galeriilor vechi, situate în amonte, pe frumoasele văi ale Tisei şi Maliţei şi afluenţii acestora (ex. galeria Paltin la cca. 3 km faţă de sediul asociaţiei).

În perioada imediat următoare se va iniţia o activitate de amenajare şi marcare a principalelor trasee spre obiectivele turistice importante, se va reactiva şi dota cu uneltele necesare atelierul de lucru al lui moş Ioan Cătălina şi se va construi „Casa căutătorului de aur”, cu o capacitate de max. 14 locuri de cazare pentru cei doritori să petreacă câteva zile în ţinutul aurarilor zărăndeni.

În cadrul Asociaţiei „Casa căutătorului de aur”, moş Ioan Cătălina a primit statutul de mebru de onoare.

logo-medium