Asociația Casa Căutătorului de Aur

Structură de Economie Socială înființată în cadrul proiectului

POSDRU/173/6.1/S/147340 – “Economie socială – din Ţara Moţilor până-n Ţara Zarandului”

Inființare si funcționare:

 • este structură de economie sociala cu personalitate juridica distinctă, rezultat al proiectului, aferentă P1 – Primăria Buceș
 • va funcționa independent de P1, toate cheltuielile de înființare ,dezvoltare,funcționare vor fi efectuate de către aceasta , în nume propriu și vor fi înregistrate distinct în propria contabilitate
 • cadrul legal de înființare : OG26/2000 cu completările ulterioare, GSCS, DMI 6.1-2014

 Rezultate:

 • SES 4 entitate nou creată
 • Număr de locuri de muncă create: 5 (1 manager SES + 3 persoane cu ocupaţia „ghid turism” + 1 expert promovare marketing

 Obiective:

 • Oferirea de servicii turistice (meşteşugul căutării aurului)

Valoare ajutor de minimis solicitată: 770.437,50 lei, respectiv, 175.000 Euro

Activitați:

 1.  Inființare SES 4 “ASOCIAŢIA CASA CĂUTĂTORULUI DE AUR”
 • Stabilirea locaţiei şi a scopului
 • Elaborare documente înființare și funcţionare
 • Realizare construcţie
 • Realizarea achiziţiilor pentru dotare
 • Definitivarea dosarului fiscal
 1.    Servicii integrate de informare si consultanță:
 • Elaborare strategie de dezvoltare SES pe următorii 3 ani
 1.     Publicitate și marketing:
 • Conectare la rețele informatice
 • Informare și publicitate , marketing turistic , dezvoltare pagină web
 1.     Servicii de management:
 • Instruire personal
 • Gestionarea serviciilor și fondurilor

Principalii clienţi:

Grupuri organizate de turişti curioşi să vadă, pe viu, cum se caută aur:

 • Turişti din ţară şi străinătate
 • Turişti individuali şi grupuri mici de turişti
 • Turişti dornici de excursii şi drumeţii montane
 • Turişti sau sportivi care practică alpinismul sau zborul cu parapanta

Principalele servicii oferite:

 a) servicii gratuite:

 • lecţii de minerit
 • cursuri de instruire în meşteşugul căutării aurului
 • servicii de promovare a turismului

b) servicii oferite contra cost:

 • cazare cu mic dejun, spatiu de servire a mesei, bucătărie modern utilată
 • servicii de instruire în meşteşugul căutării aurului solicitate de turişti din afara ţării     

Sustenabilitatea financiară

Valoarea lunară a veniturilor va fi de 33.500 lei, iar veniturile anuale vor fi de 402.000 lei, aspecte care confirmă utilitatea SES 4 și eficiența serviciilor prestate

Sustenabilitatea locurilor de muncă nou create prin proiect

Toate locurile de muncă nou create prin proiect , vor fi înregistrate în REVISAL prin contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.